Aç gözlünün hikâyesi

01/12/2016

    Eldeki bir kuşun daldaki iki kuştan daha iyi olduğunu bilmiyordu.
    Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez dedi.
    Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan oldu.