İletişim

Karaman/Türkiye/Dünya

Oralarda bir yerlerde.

Teknosa Preo P2

ssszmzh@gmail.com

Facebook/yedikedi

Twitter/ssszmzhdergisi